YAĞDAN SUYUN BOŞALTILMASI İÇİN CMM-1CF ÜNİTESİ

cfu-2.jpg
cmm-yag-kurutma.png

Ünite endüstriyel, hidrolik (2), türbin (3), trafo (4) ve diğer yağ türlerinin yanı sıra dizel yakıt (5), gazyağı (6) ve özellikle yüksek nem içeriğine sahip petrolün arıtılması (1) için tasarlanmıştır.

Ünite, % 50/50 ve üzeri kadar yüksek su içeriğine sahip yağı işleyebilir. 

Su, pıhtılaşma ile uzaklaştırılır.(7) 

Yağ özel bir filtre elemanından (8) geçtiğinde, su molekülleri damlacıklar halinde toplanır ve filtrenin yüzeyinden çökeltme kabına akar. 

Su daha sonra bir valf aracılığıyla boşaltılabilir.

Partikül maddeyi yağdan çıkarmak için üniteye 1, 3, 5 veya 25 μm (9) filtrasyon inceliğine sahip bir kartuş filtre takılmıştır.

СММ-1CF, pıhtılaşma saflaştırma ekipmanı serisindeki en küçük kapasiteli birimdir.

* % 50/50 ve üzeri kadar yüksek su içeriğine sahip yağı işleyebilir;

* işlenen malzeme ısınmaya, kimyasallara veya özelliklerini olumsuz etkileyebilecek diğer faktörlere maruz kalmaz;

* Düşük güç tüketimi;
* göreceli kompakt boyutlar;
* yüksek hareketlilik.