FİLTREPRESLE SUSUZLAŞTIRMA SİSTEMİ

file3006.jpg
dscn1488_r1.jpg

Endüstriyel amaçla kullanılan filtre pres, basit anlamıyla bir arıtma mekanizmasıdır.

Çamur arıtma mekanizması veya susuzlaştırma makinesi olarak da bilinen filtre preslerin kullanım alanları oldukça geniştir.

Bu arıtma mekanizması gerek çevre mühendisliğinde gerekse de fabrikasyona yönelen diğer sektörlerde kullanılabilmektedir.

Filtre Presin Kullanım Alanları Nerelerdir ve Ne Amaçla Kullanılmaktadır?

Filtre presler, birçok fabrikada ve fabrikaların endüstriyel devamlarında kullanılmaktadır.

Presler sayesinde gerek atık fabrika suları gerekse de endüstriyel malzemeler ayrıştırılabilmektedir.

Filtre preslerin kullanım alanları:

 • Boya ve boyar madde üretilen fabrikalarda boya oranını ayarlamak ve doğru karışımı elde etmek amacıyla filtre presler kullanılmaktadır.
 • Biyokimyasal atık arıtma sistemlerinde de filtre presler sıkça tercih edilmektedir.
 • Mermer sanayisinde atık suların arıtılmasında filtre presle oldukça efektiftir ve sıkça tercih edilmektedir.
 • Maden sanayisinde filtre presler çıkarılan madenlerin ayrıştırılması ve rafine edilmesi açısından gereklidir.
 • İlaç sektörü gibi kimyasal malzemelerin ayrıştırılması ve oranlanması gereken yerlerde filtre presler sıkça kullanılmaktadır.
 • Petrokimya ve petrol rafinasyonunda filtre presler çokça tercih edilmektedir.
 • Kağıt ve geri dönüşüm sektörü de filtre preslerin tercih edildiği endüstriyel alanlardandır.
sl373725_r1.jpg
filtrepres-7.jpg

Filtre Presin Çalışma Mekanizması Nedir?

Filtre pres bir arıtma mekanizması ile çalışmaktadır. Bu mekanizma sayesinde endüstriyel birçok sektörde kullanılan filtre pres belli başlı birkaç parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar ve görevleri:

Filtre Presin Metal Aksamı:

Filtre presin metal aksamı, filtre presi mekanik etkilere karşı koruyan parçadır. Bu parça, filtre presin filtrasyon amacıyla kullanılan parçalarını basınca karşı etkili bir şekilde korumaktadır. Bu mekanik koruma filtre presin daha düzgün ve koordine çalışmasına yardım etmektedir. 

Filtreleme Ünitesi:

Filtreleme ünitesi filtre presteki esas işi yapan mekanizmadır. Bu mekanizma iki farklı parçadan oluşur. Bu parçalar plakalar ve filtre bezleridir. Filtre bezleri ve plakalar koordinasyon oluşturarak filtreleme mekanizmasını oluşturmaktadır. Ayrıştırılacak yani filtrelenecek madde plakalara bağlanan filtreleme bezi sayesinde ayrıştırma işlemini yapmaktadır. 

Basit anlamıyla bir filtre pres basınca karşı korunarak ayrıştırma işlemini yapar da denebilir. Filtre preslerin kullanım şekli ve kapasitesi, arıtılması gereken maddeye göre değişmektedir. Filtre preslerin susuzlaştırma oranı da hem filtre presin cinsine hem de arıtılacak maddeye göre değişmektedir.

Filtre Pres Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

Filtre preslerin seçimi arıtma kalitesini etkilemektedir. Bu yüzden daha iyi bir arıtma sistemi sağlamak adına filtre pres seçimi doğru yapılmalıdır.

İyi bir arıtma sistemi belli başlı birkaç özelliğe sahiptir.

Bu özellikler: Susuzlaştırma kalitesi bir filtre pres için önemlidir. İyi bir filtre pres makinesi yeterli susuzlaştırmayı sağlayacaktır.

Susuzlaştırma yani çamurlaştırma işleminin iyi olması da arıtım ve ayrıştırmanın daha iyi olmasını sağlayacaktır.

Her filtre presin belirli bir kapasitesi bulunmaktadır. İyi bir filtre pres makinesi, filtrasyon yapacağı maddeye yetecek kadar kapasiteye sahip olmalıdır.

Eksik filtre pres kapasitesi arıtma ve çalışma sorunlarına yol açacaktır.

Filtre presin üretildiği materyallerin kaliteli olması oldukça önemlidir. Kaliteli materyaller daha iyi bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Örneğin iyi bir filtreleme bezi daha iyi filtrasyon sağlayacaktır.

İyi bir filtre pres makinası aynı zamanda uygun fiyatlı da olmalıdır. Seçim yapılırken yüksek performans ve uygun fiyat göz önüne alınmalıdır.

filtrepres-2.jpg
filtrepres-14.jpg

Haznesinde katı partiküllerin mevcut olduğu, pompalanabilen viskozite sıvılarının basınç seviyesinin artmasıyla katı – sıvı ayrımı yapan filtrasyon makinalarıdır.

Filtre pres plakaları, günümüzdeki halini almadan önce birçok inovasyona uğramıştır. Filtre pres plaka hesapları, 1800’lü senelerde dolu – boş plakalar şeklinde bulunuyordu. Atıksu arıtma ve prosese dayalı çamur susuzlaştırma alanlarında da kullanılmaktaydı.

1900’lü yıllarda ise Alman mühendisler tarafından Chamber ( Kammer) tipi filtre plakalar üretildi. Yüksek düzeydeki basınç ve debilerde stabil işleyiş sağlaması amaçlanmaktaydı. Filtre pres plakalar, yüksek seviyelerdeki basınç ve debiye karşın çamur susuzlaştırma işlemini sorunsuz ve hızlı şekilde gerçekleştiren makinalardır.

Filtre Pres Plaka Hesabı Çeşitleri Nelerdir?

Fitre pres plaka modelleri, kullanılması amaçlanan sektöre göre değişiklik gösterir.

Sektörün ihtiyaçlarını karşılaması, sirkülasyonunda aksaklıklara sebebiyet vermemesi için doğru plaka seçimi son derece önemlidir. Filtre pres plakaları 3 ana başlıkta çeşitlendirilebilir:

Manüel Filtre Presler:

Plaka taşıma ve hidrolik piston operatör aracılığıyla kullanılır. Kapalı ve açık deşarj özellikleri mevcuttur. Kapalı deşarj filtre pres plakalarda, ayrıştırma ve sıvı çıkışı dış kısımdan görülmez.

Açık deşarj filtre pres plakalarda ise; plakaların sağ ve sol tarafına konuşlandırılmış çeşmeler bulunur. Bu çeşmelerden iletilerek kanallara akışı gerçekleştirilir.

Otomatik Filtre Presler:

Kullanması en pratik filtre preslerdir. Çamur susuzlaştırma ve kek atım işlemi otomatik olarak gerçekleşir.

Yarı Otomatik Filtre Presler:

Plakalar operatör yardımıyla taşınır ancak hidrolik pistonlar elektrikle çalışan motorlarla çalıştırılır.

Çalışma prensiplerine bağlı olarak değişen filtre pres plakalarının tamamı fonksiyonel sistemlerden oluşur. ATAN AFS aracılığıyla tarafınıza sunulan danışmanlık hizmetiyle detaylı bilgi alabilirsiniz.

Filtre Pres Plakalar Nasıl Çalışır?

Filtre pres plakalar, basınçlı pompalar aracılığı ile beslenen filtrasyon cihazlarıdır. Katı – sıvı halde karışık bulunan çamurun plakalar üzerine konuşlandırılmış bezler sayesinde süzdürülmesiyle filtrasyon sağlanır.

Sıvı fazın mevcut ekipmanın dışarısına atılması mantığından hareketle çalışır. Gerek duyulması halinde filtre pres plaka hesaplarında ufak uyarlamalar yapılarak ayrıştırma, susuzlaştırma işlem derecesi arttırılabilir.

Solüsyonun dozaj tanklarından karıştırma tanklarına dozlama yapılmasıyla alınan verim yükseltilebilir. 

Belt pres ve dekantör, pres makinalarına muadil olarak kullanılabilse de filtre press plakalardan alınacak sonuç daha verimli olacaktır.

Fonksiyonel tasarımı ve üretim amacını kesintisiz sağlaması nedeniyle birçok sektörde filtre pres makinaları yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Filtre pres plakasının hidrolik basınçla sıkıştırılması sonucunda plaka ve bezlere besleme yapılmaktadır.

Plakaların aralarında yer alan ve zamanla biriken katı haldeki maddeler plakala haznesinin açılmasıyla dışarı atılır.

Filtre pres plaka hesabı farklı birçok sektörde kullanılabilmektedir. Bazı kullanım alanları şu şekildedir:

 • Katı – sıvı arıtma tesislerinde,

 • Kimya sanayisinde,

 • Gıda sektöründe,

 • Mermer üretim fabrikalarında,

 • Yağ süzme işini yapan fabrikalarda,

 • Çinko – fosfat kaplamalarında,

 • Kâğıt ve diğer geri dönüşüm yapılan sektörlerde atıkların filtrasyonunda kullanılabilmektedir.

ATAN AFS’nin ilk hedefi; müşterilerine kısa zamanda kaliteli, ekonomik ve uygun çözümler üretmektir. Bu hedef doğrultusunda, üretilen plakalar kalite kontrol laboratuarlarında çeşitli dayanıklılık ve performans testlerine tabi tutularak kullanıcılara garantili olarak sunulmaktadır.

Image
Image

Neden Polipropilen (P.P.)?

Filtre pres plakaları kullanılmaya başlandığı ilk yıllarda ahşap malzemeden üretilmekteydi. Ahşabın fiziksel ve kimyasal korozyona karşı deforme olması nedeniyle o yıllarda yerini metal döküme bırakmıştır. Ancak döküm malzemeyle üretilen plakaların ağır olması, işletme zorluğuna yol açması, kimyasal korozyona uğraması ve filtre bezlerine zarar vermesi sonucunda döküm malzemenin kullanımı bırakılmıştır. Bir dönem polyesterden üretim çalışmaları denenmiş olsa da, polyester ve kompozit malzemeler esnek olmayıp kırılgan ve ağır olması nedeniyle amaca uygun olmadığından vazgeçilmiştir.

Günümüzde; birçok yönden avantaj sağlayan Yeni nesil “polipropilen (P.P.)” kullanılmaktadır. Polipropilenin genel özellikleri ve üstünlükleri ise şu şekildedir :

 • Olefin sınıfı bir plastiktir.( Mukavemet, elastikiyet arttırıcı ve U.V. vb. katkılarını bünyesinde bulundurabilen)
 • Darbe mukavemeti yüksektir.
 • Kimyasal solventlere karşı (asit ve baz) aşırı derecede dirençlidir.
 • Yüksek basınç altında çalışılması durumunda kırılmalara karşı dayanıklıdır.
 • Kaynakla birleştirilebilir.
 • Plaka yapımında kullanılan diğer malzemelere oranla çok daha hafiftir. Bu özelliğinden dolayı işletim ve transfer kolaylığı sağlar.
 • Diğer malzemelere göre daha uzun ömürlüdür.
 • Boya ve bakım gerektirmez.

Tamamlayıcı ürünler:

* Filtrepres bezi
* Bez bağlama aparatı
* Filtrepres plaka kolları
* Filtrepres plakası muslukları(vanalı ve vanasız tip)
* Filtrepres temizleme spatulası

Kullanım Alanları:

 1. Gıda sanayi (Maya, Şeker, Süt ve süt ürünleri, mezbaha, meşrubat, çikolata ve şekerleme, bitkisel yağ…)
 1. Kimya sanayi (Temizlik maddeleri, boya üretimi vb.)
 2. İlaç sanayi
 3. İçki ve meşrubat sanayinde posa, malt,anason vb. filtrasyonunda
 4. Arıtma sektörü çamurlarının susuzlaştırılmasında
 5. Mermer sanayi, mermer kesme suyunun filtrasyonunda
 6. Seramik ve porselen sanayi, seramik çamurunun susuzlaştırılmasında
 7. Metal işleme sektörü, kaplama banyolarının filtrasyonunda
 8. Plastik ve metal çapak alma sularının filtrasyonunda
 9. Maden, kil, kaolen içeren suların filtrasyonunda,
 10. Biyodizel, ham ve işlenmiş bitkisel yağ filtrasyonunda
 11. Rafineri sanayi, ramat sularının filtrasyonunda
 12. Beton santrallerinde 


Arm Filtrepres Plakalarının Avantajları :

 • Garanti
 • Hızlı teslim
 • Birinci sınıf hammaddelerle üretim
 • Tamamı son teknoloji ürünü olan ithal makinelerimizle standart ve seri üretim
 • Yüksek basınç altında max. filtrasyon verimi
 • İstenilen kek kalınlığına göre üretim
 • Farklı sektörlerdeki farklı amaçlara göre özel üretim ve teknik destek
 • Filtrasyon ve çamur susuzlaştırma konusunda deneyimli ve uzman kadro
 • Kimyasal ve fiziksel korozyona dayam
 • Plaka yapımında kullanılan diğer malzemelere oranla çok daha hafiftir.
 • Bu özelliğinden dolayı işletim ve transfer kolaylığı sağlar.
 • Türkiye’de ilk kez yüksek kalitede imalat yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlandı.
Image
Image

Çamur susuzlaştırma ünitesinin amacı, çamurun içerdiği su miktarını azaltmaktır. Üniteye çamur % 3 katı madde içeriğiyle gelir, ünitenin sonunda % 22 katı madde içeriğine ulaşır. Bu işlem sırasında çamura kimyasal madde ilave edilir.

Bu madde sayesinde çamurdaki su miktarı azaltılır. Katı madde oranı yükseltilen çamur daha az hacim kaplar ve daha kolay taşınabilir.

Filtre pres yüksek basınçlı pompalar ile beslenen katı-sıvı karışımı çamurun filtre pres plakaları üzerine giydirilmiş filtre bezlerinden süzülmesi ile katı partiküllerin filtre plakaları arasında toplanması ve sıvı fazın ekipman dışına alınması mantığı ile çalışır.

Filtre pres ekipmanında kullanılan bezler filtre edilecek katı-sıvı karışımının fiziko-kimyasal özelliklerine bağlı olarak; polipropilen, pamuk, kesik elyaf veya daha farklı ham maddelerden üretilebilir.

Filtreprese ürün beslemesi yapan yüksek basınçlı pompalar ise hava diyaframlı pompa, monopomp, dişli yağ pompası veya loblu pompalar arasından seçilebilir.

Santrifüj mantık ile çalışan pompalar filtre pres sistemlerinde genellikle tercih edilmez.

Muadili olarak kullanılan dekantör ve belt pres ekipmanlarına nazaran filtre press'den alınacak susuzlaştırma oranı daha yüksektir. 

Yüksek hidrolik basınç ile sıkıştırılmış plakalar şekilde basınçlı pompalar ile besleme yapılmaktadır.

Plakalar arası hacimde biriken katı maddeler plakaların açılması ile kolayca bertaraf edilmektedir. Kek deşarjı sistem gereksinimi ve müşteri tercihine bağlı olarak manuel veya otomatik olarak tasarlanır. 

Sadece arıtma tesislerinde değil, madencilik, yağ süzme, mermer, kimya, silikat, kaplama (çinko-fosfat) banyolarında asit süzme ve gıda gibi birbirinden çok farklı endüstrilerde filtre pres kullanılmaktadır. 

Filtre pres, plaka sıkıştırma özelliğine bağlı olarak 3'e ayrılır;
 • Yarı-otomatik
 • Tam otomatik
 • Manuel

Plaka özellikleri ile de üç temel grupta toplanır;

 • Chamber tipi plaka
 • Dolu-boş tip plakalar (frame - plate)
 • Chamber+membran plakalar
Dolu-boş plakalar, genellikle yağ süzme (zeytin yağı, ayçiçek yağı, sanayi yağları vb.), gıda ve petro-kimya sektörlerinde tercih edilmektedir. Chamber tipi plakalar; maden, mermer arıtma sistemleri, arıtma tesisleri, çinko fosfat kaplama vb. gibi tesislerin filtre pres ünitelerinde kullanılmaktadır.

Filtre pres bezleri (filtre bezi) süzme işleminde önem arz etmektedir. Bu nedenle sektörüne göre bez seçimi doğru şekilde yapılmalıdır. Filtre pres bezlerinin kullanım ömürlerini artırmak için belirli aralıklarla basınçlı su ile yıkanmalıdır.